\\Google Adsense MRKEV.NET - Hlavní stránka
 

Návštěvnost

Kdo je online

 •  BandaSSKA
 •  diane513
 •  Hajekad1
 •  Karol
 •  kristiinka
 •  lucikqq
 •  Lyorin
 •  Michalll
 •  Mihalson
 •  nikis256
 •  nikvyp
 •  wertom
 •  xxVxx

Podmínky používání webu MRKEV.NET

Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele nebo jakýmkoliv jiným užitím souhlasí uživatel s těmito podmínkami, zavazujete se k dodržování zde uvedených pravidel a souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Uživatel je fyzická, která užívá služeb webu MRKEV.NET nebo která se zaregistrovala na serveru.

Web fsv-mrkev.net je určet pouze pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů fakulty stavební, neboli pro ověřené uživatele. Hlavním důvodem je omezení nahrávaní obsahu široké veřejnosti. Veškeré údaje jsou zpracovány za účelem ověření uživatele, uchovávány po dobu studia +1 rok a následně s celým účtem smazány. Uživatel může požádat o prodlužení této doby na mailové adrese: help@fsv-mrkev.net. Na této adrese lze také požádat o předčasné vymazání účtu, popřípadě o výpis konkrétních uchovaných údajů. (u tohoto případu je povinost doložit svou identitu)

Zpracovávané osobní a jiné údaje

Pro registraci jsou potřebné nasledující údaje:

 • - jméno a příjmení
 • - školní mail, popřípadě mail osobní
 • - pohlaví
 • - délka, program a obor studia
 • - studijní skupina

Odpovědnost provozovatele za užívání stránek návštěvníkem

Provozovatel webu poskytuje uživatelům fyzický prostor pro vyměňování studijních materiálů s jinými zaregistrovanými uživateli. Za nahraný obsah nese plnou zodpovědnost uživatel, který obsah nahrál. Provozovatel nemá na nahraný obsah žádný vliv, ale vyhrazuje si právo ho odstraňovat.

Uživatelé smějí nahrávat výhradně obsah, který splňuje následující body:

 • - není v rozporu s právním řádem České Republiky
 • - neporušuje autorská práva ani jiné duševní vlastnictví cizích osob
 • - nepropaguje rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani jinak neporušuje platné právní předpisy
 • - neobsahuje podporu ani propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
 • - neobsahuje urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob, nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám
 • - nepropagují nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na těchto stránkách. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnosti, úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození počítače při stahování dokumentů ze stránek.

Provozovatel stránek neručí za případné nepřesnosti a chyby v obsahu dokumentů a nezodpovídá za případné škody způsobené použitím těchto dokumentů a informací na těchto stránkách. Jakékoliv využití dokumentu z těchto stránek je zcela na rozhodnutí a zodpovědností uživatele.

Pokud uživatel poruší jakékoliv z těchto pravidel, smí provozovatel provést nutná opatření od odstranění závadného obsahu nahraného uživatelem po zrušení účtu uživatele.

Provozovatel není povinen sám aktivně zjišťovat porušení těchto pravidel. Je pouze povinen sjednat nápravu na základě nahlášení porušení pravidel od některého z uživatelů webu.

Práva provozovatele webu

Poskytnutím údajů při registraci uživatel souhlasí s tím, aby je provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovával, a to za účelem jejich interního využití (např. zaslání e-mailu s potvrzením registrace), jakož i pro marketingové účely své vlastní.

Provozovatel si vyhrazuje právo stránky a informace na nich uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Povinnosti uživatele

Povinností každého uživatele je dodržovat tyto podmínky užívání.

Povinností každého uživatele je dále nahlásit porušení těchto pravidel, pokud takové porušení zjistí. To lze učinit zasláním zprávy na e-mailovou adresu help@fsv-mrkev.net.

Závěr

Tato pravidla se mohou měnit a jsou pro uživatele webu MRKEV.NET závazná od okamžiku jejich zveřejnění.

Datum poslední aktualizace je 1. 6. 2015

Podmínky používání webu MRKEV.NET